Kontakta oss

Styrelsen

Ordförande Mårten Axelsson

Ledamot Jan-Åke Pettersson

Ledamot Friedhelm Stüven

Suppleant Sverker Helgesson

Suppleant Kerstin Norén

Suppleant Peter Blom

Revisorer

Revisor Claes Wesfeldt

Revisor suppleant Charlotte Ahremark

Valberedning

Margareta Karlsson och Anders Norén

Använd nedanstående formulär för skicka meddelande till ordförande

Annonser